Skip to main content

Besmettingsoppervlak Japanse duizendknoop (JDK) Nederland

Gepubliceerd: 28 januari 2023

FLORON is de organisatie die de verspreiding en aantallen van de in ons land voorkomende vaatplanten in kaart brengt. Volgens verspreidingsatlas van FLORON zijn er in Nederland inmiddels 10.992 locaties besmet met de Japanse duizendknoop (JDK).  Een flink aantal gemeenten heeft exact opgemeten hoeveel vierkante meters JDK er woekert binnen de eigen gemeentegrenzen.

Tibach heeft onderzocht wat de oppervlaktes van deze gemeenten zijn en berekend wat het gemiddelde besmette oppervlak JDK per vierkante kilometer is.

Tibach heeft geconstateerd dat er gemiddeld 440m2 per km2 groeit. Het aantal besmettingshaarden is volgens de verspreidingsatlas van Floron in heel Nederland gelijk.

Als wij de totale oppervlakte van Nederland nemen en hier de wateroppervlakte vanaf halen, blijft er een landoppervlak over van 33.893km2 x het gemiddelde van 440m2 per km2 = 14.93km2.

Vooral de nieuwe besmettingslocaties van de JDK kunnen snel groeien. Het is daarom belangrijk om de JDK in een zo vroeg mogelijk stadium te bestrijden. Wortelstokken van deze invasieve exoot groeien door asfalt en beton en beschadigen gebouwen en infrastructuur.