Skip to main content

Bevriezing van de bodem.
Dé effectieve methode voor het bestrijden van de Japanse duizendknoop.

De Japanse duizendknoop (Fallopia japonica en vanaf nu JDK) is een van de grootste bedreigingen voor onze natuur en infrastructuur. De plant verspreidt zich razendsnel. De sterke wortelstokken en stengels van deze plant verdringen inheemse plantensoorten en kunnen schade toebrengen aan gebouwen, leidingen en wegen. Jaarlijks besteden gemeenten, waterschappen en provincies veel tijd, geld en energie aan het bestrijden van de JDK, zonder een effectief resultaat.

Om te voorkomen dat de JDK heel Nederland heeft overwoekerd, is het noodzakelijk dat deze plant zo snel mogelijk bestreden wordt.  Tibach heeft een milieuvriendelijke en gepatenteerde methode ontwikkeld die deze plant verdelgd d.m.v. bevriezing.

Wageningen University Research heeft onderzocht wat de effecten van kou zijn op de wortelstokken van JDK en het bodemleven. Het is gebleken dat dit een selectieve behandelmethode is die alleen de invasieve exoot bestrijdt, en geen schade veroorzaakt aan het bodemleven en de zaadbank. Onderzoeksrapport is te downloaden via ons antwoordformulier.

Vele honderden met JDK besmette grond is inmiddels met succes behandeld, bij verschillende gemeenten.

Zo werkt het

werkwijze tibach

In de grond waar de Japanse duizendknoop voorkomt, brengen we vries-lansen van rvs aan. Hier koppelen we slangen aan, zodat er een gesloten systeem ontstaat. Door deze slangen wordt een 100% milieuvriendelijk koelmiddel rondgepompt, waardoor de grond langzaam bevriest. Hierdoor bevriezen ook de wortels van de plant, waardoor deze uiteindelijk composteert in de bodem. De machine is op afstand uit te lezen en te bedienen. Doordat het afkoelen geleidelijk gaat, hebben insecten onder de grond de tijd om een warmer heenkomen te zoeken. Zaden in de grond kunnen de kou prima overleven, in tegenstelling tot de celstructuur van de Japanse duizendknoop. 

De Tibach-methode in beeld

Tibach systeem

De voordelen van de Tibach-methode

Eenmalige bestrijding.

De plant composteert in de bodem.

Relatief snel: in vijf dagen kan een locatie vrij worden gemaakt van de Japanse duizendknoop.

Afgraven is niet nodig.

Transport is niet nodig, waardoor er geen kans is op verdere uitbraken in de buurt (stukjes plant verspreiden zich vaak door transport).

Bereik tot 30 m2 per behandeling.

Geen vervuiling  (geen milieugevaar vanwege een biologisch afbreekbaar koelmiddel).

Duurzame methode. Inheemse flora en fauna krijgt weer kans zich te ontwikkelen.

De behandelde locaties worden aangegeven op een interactieve kaart en zijn voor iedereen inzichtelijk.

Presentatie 24 juni 2021

Na vele maanden voorbereiding, was het op 24 juni 2021 dan zover. De introductie van de bestrijdingsmethode van de Japanse Duizendknoop. Een dag waarbij alle genodigden en pers kennis konden maken met de innovatieve bestrijdingsmethode. Eerst een presentatie, waarna ze daarna de machine in het echt konden bewonderen en in actie konden zien.

Als je het ons vraagt, is deze dag zeker geslaagd! Hierbij een korte sfeerimpressie van deze memorabele dag.

Presentatie Tibach 1
Presentatie Tibach 2
Presentatie Tibach 3
Presentatie Tibach 4
Presentatie Tibach 5
Presentatie Tibach 6

Meer weten?

Volg het laatste nieuws of neem contact met ons op.

Perscontact

Ben je journalist, persfotograaf of verbonden aan een ander (overheids)medium? Dan kun je voor meer informatie contact opnemen met André Evers van onze persafdeling: a.evers@tibach.com.