Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is een uitheemse plantensoort die een steeds groter probleem vormt in Nederland en daarbuiten. De plant verspreidt zich razendsnel en richt veel schade aan de infrastructuur en de inheemse flora en fauna aan.

Om te voorkomen dat de Japanse Duizendknoop heel Nederland overwoekerd, is het noodzakelijk dat deze plant zo snel mogelijk bestreden wordt. Er zijn reeds vele onderzoeken verricht naar goede bestrijdingsmiddelen, maar helaas zonder blijvend resultaat. Tibach BV heeft het probleem vanuit verschillende perspectieven onderzocht en heeft daarmee een unieke bestrijdingsmethode bedacht.

Deze unieke en effectieve bestrijdingsmethode is momenteel in vergaande ontwikkeling. Het onderzoek van de bestrijdingsmethode wordt in samenwerking met Wageningen University & Research en enkele ondernemingen uitgevoerd. Uit de eerste paar testen blijkt dat de bestrijdingsmethode zeer succesvol is.

In het najaar wordt een eerste “veldtest” uitgevoerd om te onderzoeken of deze methode ook werkt op grote schaal. Nadere informatie hierover volgt op deze website.


© 2021 Tibach. All rights reserved.