Persbericht 

Positief rapport WUR op 4 juli openbaar

29 juni 2022, Ulft

ULFT – Op verzoek van Tibach, aangesloten bij Smarthub Incubator Industrie (SHII) in Ulft, is Wageningen Universiteit Research een jaar geleden begonnen met een onderzoek op IJsselweide in Gendringen in de gemeente Oude IJsselstreek.
Doel van dit onderzoek was: het toetsen van het effect op de Japanse duizendknoop van een door Tibach ontwikkelde unieke bestrijdingsmethode.

De Japanse duizendknoop is één van de grootste bedreigingen voor onze natuur en infrastructuur

De sterke wortelstokken en stengels van de Japanse duizendknoop verdringen inheemse plantensoorten en kunnen enorme schade toebrengen aan dijken, gebouwen, leidingen en wegen. Zo heeft de Japanse duizendknoop bijvoorbeeld in de Rotterdamse havens al veel schade veroorzaakt aan de kades.

In een monumentaal pand in de binnenstad van Amsterdam groeit de plant in de funderingen. De kosten van verwijdering en herstel bedragen 300.000 euro (het Parool 17 mei 2019).

Hoe werkt de methode van Tibach?

In de grond rondom de Japanse duizendknoop worden vrieslansen aangebracht tot een diepte van een meter. Deze worden gekoeld tot -35ºC waardoor de grond snel afkoelt. Hierdoor bevriezen de wortels van de plant, waardoor deze uiteindelijk afsterven en ter plekke vergaan in de bodem.

De methode is milieuvriendelijk en éénmalig

De Tibach-methode is veilig, eenmalig en vriendelijk voor het milieu. In enkele dagen kan een locatie vrij worden gemaakt van de Japanse duizendknoop, afhankelijk van het te behandelen oppervlak en de diepte van de wortels. Uitgraven en transport is niet meer nodig, omdat ook de stengels van de plant worden mee behandeld. Hierdoor is er geen kans is op nieuwe uitbraken.

Met behulp van deze machine – met een bereik tot 40 m2 per behandeling – is deze methode in te zetten door onder meer overheden en waterschappen. In de toekomst worden zowel grotere als kleinere machines ontwikkelt, zodat verschillende afmetingen van besmette stukken bodem efficiënt kunnen worden behandeld.

Resultaten in Oude IJsselstreek

De gemeente Oude IJsselstreek heeft onlangs een intentieverklaring getekend met Tibach, op grond van eerdere succesvolle resultaten. Inmiddels is de Japanse Duizendknoop in de gemeente succesvol bestreden op een drietal locaties.

Wetenschappelijk rapport van Wageningen Universiteit Research (WUR)

Tibach heeft WUR uitgenodigd om deze methode te onderzoeken, om te zien wat de effecten zijn op deze plant. Na het nemen van verschillende bodemmonsters uit een behandeld gebied, zijn er tot nu toe geen levende fragmenten van de duizendknoop meer aangetroffen. Natuurlijk is het ook belangrijk om te weten wat de effecten zijn op o.a. de micro-organismen en de zaadbank in de bodem. Het eindrapport van WUR heeft inmiddels laten zien dat de kou hierop geen invloed heeft.

Het onderzoek van WUR is inmiddels afgerond, waarna het eindrapport op maandag 4 juli om 14:00 openbaar wordt.

Onderzocht wordt of deze methode ook geschikt is voor het bestrijden van andere invasieve exoten. Inmiddels heeft er een eerste pilot plaatsgevonden in samenwerking met WUR en EIS (kenniscentrum insecten) om te zien wat het effect van kou is op het mediterrane draaigatje, ook wel de terror-mier genoemd. Deze exoot wordt ook een steeds groter probleem in de westerse wereld.

Meer informatie

Meer informatie over de bestrijdingsmethode van Tibach is hier te vinden.

Hieronder de diverse nieuwsberichten in de media:

Gelders geld voor Achterhoeks-Twentse aanpak Japanse duizendknoop

Gelders geld voor Achterhoeks-Twentse aanpak Japanse duizendknoop

4 januari 2022, Neede/Arnhem/Ulft

NEEDE/ARNHEM/ULFT – De provincie Gelderland steekt 4 miljoen euro in slimme oplossingen. Het Gelderse geld wordt in de vorm van onderzoeks- en ontwikkelsubsidies uitgekeerd. Onder meer aan een Achterhoeks bedrijf dat samen met een Twentse partner de Japanse duizendknoop ‘slim’ bestrijdt.

De Japanse duizendknoop: onder andere langs de N315/Hekweg tussen Neede en Borculo en langs de N825/Nettelhorsterweg tussen Borculo en Lochem tiert-ie welig. Ooit hier beland als sierplant, geldt de plant tegenwoordig als beruchte schadelijke exoot, zonder natuurlijke vijanden. Zijn wortels maken wegen en funderingen kapot. Hij verspreidt zich makkelijk en gedijt goed in ons steeds warmere klimaat.

Hulp van WUR-expert

Maaien helpt niet en ‘uittrekken’ werkt ook maar beperkt, als de wortelstokken door blijven groeien. André Evers van Technisch Innovatie Bureau Achterhoek (Tibach) in Ulft ontwikkelde een andere methode om de Japanse duizendknoop te bestrijden: door ‘m te bevriezen. Enkele experimenten met de wortelstokken van de Japanse duizendknoop in de vriezer thuis, leidden tot een beloftevolle methode die de duizendknoop de das om moet doen. „Daarvoor heb ik contact gezocht met Chris van Dijk, invasieve exotenexpert van de WUR”, vertelt Evers. 

„Samen met koudetechniekbedrijf Lassche & Keizer hebben we een mobiele grondbevriezer ontwikkeld, die de wortelstokken op een meter diep tot -10 à -15 graden bevriest. Die methode heeft geen invloed op het andere bodemleven, zoals micro-organismen.”

André Evers, Directeur Tibach

20 projecten gesteund

Christianne van der Wal, de Gelderse gedeputeerde die de nieuwe minister van Natuur en Stikstof wordt, roemt Evers’ oplossing als project dat bijdraagt aan maatschappelijke vraagstukken. De provincie ondersteunt twintig van die projecten, met bedragen tussen de 63 mille en 3,5 ton. Het aantal gesteunde ideeën is ruim de helft van het aantal – 39 – dat werd aangemeld. Een externe adviescommissie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) adviseerde Gelderland over de kwaliteit en potentie van de kandidaat-projecten. Daarbij ging het onder meer om de vraag in hoeverre een vinding innovatiever was dan al bestaande techniek. Maar ook hoe veelbelovend het idee is voor samenwerking tussen bedrijven. 

Achterhoeks-Twents project

Bij Tibach in Ulft,  c.q. Lassche & Keizer in Oldenzaal, wordt met de Gelderse subsidie  een prototype grondbevriezer ontwikkeld. Dat apparaat moet ook door niet-specialisten te gebruiken zijn om de plant in het kader van bermbeheer te bestrijden. Als het meezit, zijn de dagen en jaren van ongebreidelde landjepik door de Japanse duizendknoop dus geteld.

Origineel bericht

Wijziging regelgeving Wet natuurbescherming

Wijziging regelgeving Wet natuurbescherming

1 januari 2022

Op basis van artikel 3.39 van de Wet natuurbescherming (Wnb) is het verboden invasieve exoten behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten, of eieren van deze exoten te verhandelen of in bezit te hebben.

In de eveneens te wijzigen Regeling natuurbescherming (Rnb) worden echter wel drie vrijstellingen opgenomen, 3 namelijk indien het niet-commerciële doeleinden betreft, indien het in het kader van uitroeiing, bestrijding of beheersing is of indien het dode Aziatische duizendknopen, dode delen of dode producten van Aziatische duizendknopen betreft.

Lees de uitgebreide wijziging via de knop hieronder.

Lees de regelgeving


© 2022 Tibach. All rights reserved.