Skip to main content

Bevriezing van bodem succesvol ingezet bij bestrijding van het mediterraan draaigatje

Gepubliceerd: 14 december 2022

Bevriezing van de bodem blijkt een effectief middel te zijn in de bestrijding van het mediterraan draaigatje, een invasieve mier die op steeds meer plekken in Nederland opduikt en ernstige overlast veroorzaakt in en rond woningen. Dat blijkt uit een door WUR, EIS en Tibach uitgevoerd onderzoek in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.

Doel van dit onderzoek was het toetsen van het effect van kou op mediterrane draaigatjes met een door de firma Tibach ontwikkelde unieke bestrijdingsmethode, waarbij de bodem tot ruim 1 meter diepte wordt bevroren. Uit een eerder onderzoek naar de potentie van deze methode bij de bestrijding van Japanse duizendknoop was al gebleken dat de deze invasieve plant de bevriezing ook niet overleeft, terwijl er geen nadelige effecten zijn op het bodemleven en de zaadbank. Door bevriezing van de bodem kan bovendien de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen flink worden beperkt.

Veel overlast van deze plaaggeesten.

Op steeds meer plekken in Nederland worden deze mieren waargenomen, die in staat zijn om “superkolonies” te bouwen van tot wel honderden meters lang. Indien men dit insect zijn gang laat gaan, kan een enkel nest  uitgroeien tot een omvang die meerdere straten kan beslaan. De overlast buitenshuis bestaat uit verzakte tuinen en stoepen, doordat deze worden ondergraven. Deze mieren “houden” bladluizen waardoor er veel kleverige honingdauw op planten en de omgeving aanwezig is. Binnenshuis is de overlast ernstiger, doordat de mieren worden aangetroffen van kruipruimte tot zolder en zich ook vestigen in spouwmuren. Deze mier is naar Nederland gekomen met geïmporteerde planten uit Zuid-Europa. In een bloempot kan een kleine kolonie zijn meegereisd, die zich na plaatsing van de plant in een tuin kan uitbreiden naar allerlei warme plekken onder de bestrating en bij gebouwen. De kolonies kunnen zich snel ontwikkelen en uitbreiden, waardoor er ook steeds meer overlast kan ontstaan.

Hoe werkt deze vries-methode.

In de bodem rondom en in de nesten worden vrieslansen aangebracht tot een diepte van een meter. Deze worden gekoeld tot -35 ºC waardoor de grond afkoelt. Hierdoor bevriezen de mieren en wordt op deze plek de kolonie verdelgd. Bij bestratingen kunnen wat stenen of een tegel verwijderd worden zodat de vrieslansen kunnen worden aangebracht. Na de behandelingen kunnen deze weer worden teruggeplaatst, zodat er geen graafwerk te verwachten is.

Resultaten op testlocatie

Het onderzoek is inmiddels afgerond, en het rapport hiervan is vrijgegeven. De conclusie n.a.v. dit onderzoek is dat bevriezen een effectieve behandelmethode is voor het bestrijden van mediterrane draaigatjes. Aanbeveling is wel om de behandelingen uit te voeren tijdens koele jaargetijden, omdat de mieren tijdens warme perioden erg actief zijn en vluchtgedrag vertonen. In de herfst en winter verschuilen zij zich in de bodem tegen de kou, waarbij er meer mieren kunnen worden verdelgd.

Tibach: wij zijn blij dat onze machine ook in te zetten is tegen deze invasieve mier die voor veel overlast zorgt. Graag komen wij in contact met gemeenten die overlast ondervinden van Japanse duizendknoop of mediterrane draaigatjes.

Voor de inzet tegen dit insect, zijn er verder geen aanpassingen nodig aan de machine.

Ons volgende project is in samenwerking met enkele Waterschappen die een uitdaging hebben bij het bestrijden van grote waternavel. Dit is een waterplant die op de Europese Unielijst staat van ongewenste invasieve exoten en voor ontzettend veel overlast zorgt. Tijdens zomerse perioden is deze plant in staat om hele watergangen te bedekken met dichte, drijvende matten van enkele decimeters dikte. Tot nu toe zijn er geen geschikte bestrijdingsmethoden voorhanden, dus zien hier zeker ook kansen.

Meer informatie kunt u vinden op Kennisnetwerk invasieve Exoten.