Skip to main content

Persbericht – Positief rapport WUR op 4 juli openbaar

Gepubliceerd: 4 juli 2022

ULFT – Op verzoek van Tibach, aangesloten bij Smarthub Incubator Industrie (SHII) in Ulft, is Wageningen Universiteit Research een jaar geleden begonnen met een onderzoek op IJsselweide in Gendringen in de gemeente Oude IJsselstreek.
Doel van dit onderzoek was: het toetsen van het effect op de Japanse duizendknoop van een door Tibach ontwikkelde unieke bestrijdingsmethode.

De Japanse duizendknoop is één van de grootste bedreigingen voor onze natuur en infrastructuur

De sterke wortelstokken en stengels van de Japanse duizendknoop verdringen inheemse plantensoorten en kunnen enorme schade toebrengen aan dijken, gebouwen, leidingen en wegen. Zo heeft de Japanse duizendknoop bijvoorbeeld in de Rotterdamse havens al veel schade veroorzaakt aan de kades.

In een monumentaal pand in de binnenstad van Amsterdam groeit de plant in de funderingen. De kosten van verwijdering en herstel bedragen 300.000 euro (het Parool 17 mei 2019).

Hoe werkt de methode van Tibach?

In de grond rondom de Japanse duizendknoop worden vrieslansen aangebracht tot een diepte van een meter. Deze worden gekoeld tot -35ºC waardoor de grond snel afkoelt. Hierdoor bevriezen de wortels van de plant, waardoor deze uiteindelijk afsterven en ter plekke vergaan in de bodem.

De methode is milieuvriendelijk en éénmalig

De Tibach-methode is veilig, eenmalig en vriendelijk voor het milieu. In enkele dagen kan een locatie vrij worden gemaakt van de Japanse duizendknoop, afhankelijk van het te behandelen oppervlak en de diepte van de wortels. Uitgraven en transport is niet meer nodig, omdat ook de stengels van de plant worden mee behandeld. Hierdoor is er geen kans is op nieuwe uitbraken.

Met behulp van deze machine – met een bereik tot 40 m2 per behandeling – is deze methode in te zetten door onder meer overheden en waterschappen. In de toekomst worden zowel grotere als kleinere machines ontwikkelt, zodat verschillende afmetingen van besmette stukken bodem efficiënt kunnen worden behandeld.

Resultaten in Oude IJsselstreek

De gemeente Oude IJsselstreek heeft onlangs een intentieverklaring getekend met Tibach, op grond van eerdere succesvolle resultaten. Inmiddels is de Japanse Duizendknoop in de gemeente succesvol bestreden op een drietal locaties.

Wetenschappelijk rapport van Wageningen Universiteit Research (WUR)

Tibach heeft WUR uitgenodigd om deze methode te onderzoeken, om te zien wat de effecten zijn op deze plant. Na het nemen van verschillende bodemmonsters uit een behandeld gebied, zijn er tot nu toe geen levende fragmenten van de duizendknoop meer aangetroffen. Natuurlijk is het ook belangrijk om te weten wat de effecten zijn op o.a. de micro-organismen en de zaadbank in de bodem. Het eindrapport van WUR heeft inmiddels laten zien dat de kou hierop geen invloed heeft.

Het onderzoek van WUR is inmiddels afgerond, waarna het eindrapport op maandag 4 juli om 14:00 openbaar wordt.

Onderzocht wordt of deze methode ook geschikt is voor het bestrijden van andere invasieve exoten. Inmiddels heeft er een eerste pilot plaatsgevonden in samenwerking met WUR en EIS (kenniscentrum insecten) om te zien wat het effect van kou is op het mediterrane draaigatje, ook wel de terror-mier genoemd. Deze exoot wordt ook een steeds groter probleem in de westerse wereld.

Meer informatie

Meer informatie over de bestrijdingsmethode van Tibach is hier te vinden.

Hieronder de diverse nieuwsberichten in de media: