Skip to main content

Wijziging regelgeving Wet natuurbescherming

Gepubliceerd: 1 januari 2022

Op basis van artikel 3.39 van de Wet natuurbescherming (Wnb) is het verboden invasieve exoten behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten, of eieren van deze exoten te verhandelen of in bezit te hebben.

In de eveneens te wijzigen Regeling natuurbescherming (Rnb) worden echter wel drie vrijstellingen opgenomen, 3 namelijk indien het niet-commerciële doeleinden betreft, indien het in het kader van uitroeiing, bestrijding of beheersing is of indien het dode Aziatische duizendknopen, dode delen of dode producten van Aziatische duizendknopen betreft.

Lees de uitgebreide wijziging via de knop hieronder.

Lees de regelgeving