Skip to main content

Auteur: admin

Demo bevriezen Japanse duizendknoop (JDK) in de haven van Gent

Afgelopen week heeft Tibach in samenwerking met Weed Free Service in opdracht van North Sea Port binnen de haven van Gent een groeihaard Japanse duizendknoop (JDK) bevroren. Het havenbedrijf worstelt al vele jaren met de overlast van deze invasieve exoot, en is op zoek naar eenmalige bestrijdingsmethoden. North Sea Port is een samenwerkingsverband van de havens van Gent en Terneuzen.

JDK-groeihaard bevroren tot 1 meter diep

De JDK-groeihaard werd met behulp van vrieslansen bevroren tot een diepte van ruim 1 meter. Een gesloten koelsysteem koelde de bodem terug tot ver onder het vriespunt, totdat er een grote ondergrondse ijsklomp was ontstaan.

Wortelstokken volledig bevroren

Op basis van de monitoring is aangetoond dat de wortelstokken van JDK volledig zijn bevroren en naar verwachting zullen afsterven. Dit is ook de conclusie van een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Wageningen Universiteit Research. Dit onderzoek heeft aangetoond dat de bevriezingsmethode een selectieve behandelmethode is die alleen JDK bestrijdt en niet schadelijk is voor het bodemleven en de zaadbank.

Definitieve resultaten in de lente en zomer

Ook op deze locatie zullen de resultaten in de lente en zomer zichtbaar zijn als er geen nieuwe JDK-groei op deze locatie wordt waargenomen. Binnen Nederland wordt deze methode nu al enkele jaren met succes toegepast. Bij alle reeds behandelde locaties is de duizendknoop verdwenen, en hebben de inheemse planten en dieren de vrijgekomen ruimte weer overgenomen.
Als deze demonstratie ook voor Nort Sea Port aantoont dat JDK met een eenmalige behandeling te verdelgen is, willen zij graag doorpakken en deze methode de komende jaren toepassen binnen de havens van Gent en Terneuzen.

JDK is een grote bedreiging voor infrastructuur

JDK is een invasieve exoot die een grote bedreiging vormt voor de infrastructuur in de havens. Kosten voor de beheersing kunnen flink oplopen. Het grootste probleem van deze plant bevindt zich onder het maaiveld. Wortelstokken van soms armdikte, groeien tot diep in de bodem en zijn zeer moeilijk te verdelgen.

Voor meer informatie, neem contact met ons op.

 

Gesprek met Helga Witjes, de gedeputeerde van de Provincie Gelderland voor Mobiliteit, Economie en Innovatie

Wat een bijzondere ervaring hebben wij gehad op 13 juli! We waren uitgenodigd op het provinciehuis in Arnhem door Helga Witjes, de gedeputeerde van de Provincie Gelderland voor Mobiliteit, Economie en Innovatie.

Vorig jaar heeft Tibach de KvK Innovatie Top-100 heeft gehaald en Helga was benieuwd naar de uitdagingen waar jonge ondernemingen zoals de onze mee te maken hebben. Het gesprek draaide voornamelijk om twee belangrijke thema’s: innovatie en economie. Volgens Helga zijn innovaties de drijvende kracht binnen de economie van Gelderland. Als jonge onderneming is innovatie voor ons van essentieel belang. We streven er voortdurend naar om nieuwe ideeën en baanbrekende oplossingen te ontwikkelen die de wereld kunnen veranderen.

Het was inspirerend om te zien hoeveel belang Helga hecht aan de ondersteuning van innovatieve bedrijven zoals het onze. Ze toonde een oprechte betrokkenheid en stelde relevante vragen die ons aan het denken zetten. Het voelde alsof we een waardevolle bijdrage konden leveren aan het toekomstige economische landschap van Gelderland. Zeker in de bestrijding van de beruchte Japanse duizendknoop. Deze plant veroorzaakt aanzienlijke overlast in de Provincie Gelderland en tast de infrastructuur aan, wat resulteert in dure reparaties.

Gelukkig heeft Tibach een innovatieve oplossing bedacht: bevriezing. Door middel van geavanceerde technologieën en onze expertise op het gebied van vriestechniek hebben we een effectieve methode ontwikkeld om de Japanse duizendknoop te bestrijden. Het bevriezen van de plant zorgt ervoor dat de wortels en het bovengrondse deel worden vernietigd, waardoor verdere verspreiding wordt voorkomen.

Deze baanbrekende methode heeft de aandacht getrokken van de Provincie Gelderland, die graag de launching customer wil zijn voor onze innovatieve aanpak. Ze erkennen de urgentie van het bestrijden van de Japanse duizendknoop en hebben ons benaderd om samen te werken aan het oplossen van dit probleem. Dit is een geweldige kans voor Tibach om onze expertise te demonstreren en een significante impact te maken op de leefomgeving van de provincie.

Met de steun van de Provincie Gelderland zullen we ons onderzoek en ontwikkeling voortzetten om onze bevriezingsmethode verder te verfijnen en op grote schaal toe te passen. Samen zullen we niet alleen de overlast van de Japanse duizendknoop verminderen, maar ook de infrastructuur beschermen en de kosten van reparaties verminderen.

Na afloop van het gesprek verlieten we het provinciehuis met een gevoel van enthousiasme en vastberadenheid. We zijn meer dan ooit gemotiveerd om onze innovatieve reis voort te zetten en bij te dragen aan de groei van onze provincie. We weten dat we obstakels zullen tegenkomen, maar we hebben ook het vertrouwen dat we deze kunnen overwinnen met de steun van visionaire leiders zoals Helga Witjes.

Japanse duizendknoop in je eigen tuin? Uitgraven?

De Japanse duizendknoop is een invasieve plantensoort die veel schade kan aanrichten aan gebouwen, wegen en natuur. Het is daarom belangrijk om deze plant te bestrijden als je hem in je eigen tuin aantreft. Het uitgraven van de Japanse duizendknoop is een mogelijke methode, maar je moet wel voorzichtig zijn om te voorkomen dat de plant zich verder verspreidt.

Hier zijn enkele belangrijke zaken waar je op moet letten:

  • Graaf de plant zo diep mogelijk uit, net zo lang totdat je geen wortelstokken meer tegen komt. De wortels van de Japanse duizendknoop kunnen namelijk erg diep groeien en elke achtergebleven wortel kan weer uitlopen tot een nieuwe plant.
  • Verwijder alle plantenresten van de Japanse duizendknoop uit je tuin. Gooi ze niet op de composthoop of in de groene container, want dan kunnen ze weer gaan groeien. Voer ze af in de restafvalcontainer.
  • Controleer regelmatig of er geen nieuwe scheuten van de Japanse duizendknoop opkomen in je tuin. Als dat wel het geval is, herhaal dan het uitgraven en verwijderen van de plant. Het kan meerdere jaren duren voordat je helemaal van de Japanse duizendknoop af bent.

Voor grotere oppervlakken is bevriezen een goede optie. Een eenmalige behandeling is voldoende voor volledige verdelging. Voor meer informatie, neem contact met ons op

Resultaat behandeling locatie Gendringen

Ongeveer één jaar geleden zijn in Gendringen zes locaties met Japanse duizendknoop behandeld met onze effectieve vriesmethode.
Het resultaat is verbluffend. In de bodem dode zwarte wortelstokken die worden verteerd door regenwormen. Het eens zo overwoekerde gebied is nauwelijks meer te herkennen. Er zijn op deze locaties geen nieuwe uitlopers van de Japanse duizendknoop te vinden.

Lees verder

Ongewenste exoten ten onder aan vrieslansen uit Ulft

Bron: De Achterhoekse Courant.

Op 20 maart 2023 plaatste De Achterhoekse Courant een mooi artikel over hoe de ongewenste exoten ten onder gaan aan de vrieslansen uit Ulft.

Tot een jaar geleden was de Japanse duizendknoop een sierplant die je in tuincentra kon aanschaffen. Inmiddels is de sierlijke groeier een nachtmerrie voor particulieren, gemeenten en andere overheden en grondbezitters. Het is een woekeraar die niet te bestrijden leek. Totdat in Ulft werd bedacht en bewezen dat vrieskou de achilleshiel van de invasieve exoot is.

Lees hier het volledige artikel

Besmettingsoppervlak Japanse duizendknoop (JDK) Nederland

FLORON is de organisatie die de verspreiding en aantallen van de in ons land voorkomende vaatplanten in kaart brengt. Volgens verspreidingsatlas van FLORON zijn er in Nederland inmiddels 10.992 locaties besmet met de Japanse duizendknoop (JDK).  Een flink aantal gemeenten heeft exact opgemeten hoeveel vierkante meters JDK er woekert binnen de eigen gemeentegrenzen.

Tibach heeft onderzocht wat de oppervlaktes van deze gemeenten zijn en berekend wat het gemiddelde besmette oppervlak JDK per vierkante kilometer is.

Tibach heeft geconstateerd dat er gemiddeld 440m2 per km2 groeit. Het aantal besmettingshaarden is volgens de verspreidingsatlas van Floron in heel Nederland gelijk.

Als wij de totale oppervlakte van Nederland nemen en hier de wateroppervlakte vanaf halen, blijft er een landoppervlak over van 33.893km2 x het gemiddelde van 440m2 per km2 = 14.93km2.

Vooral de nieuwe besmettingslocaties van de JDK kunnen snel groeien. Het is daarom belangrijk om de JDK in een zo vroeg mogelijk stadium te bestrijden. Wortelstokken van deze invasieve exoot groeien door asfalt en beton en beschadigen gebouwen en infrastructuur.

Bevriezing, de nieuwe methode voor de bestrijding van het Mediterraan draaigatje

Op steeds meer plekken in Nederland wordt deze mier – het Mediterraan draaigatje – waargenomen. De mieren zijn in staat  om “superkolonies” te bouwen van tot wel honderden meters lang. Indien men dit insect zijn gang laat gaan, kan een enkel nest uitgroeien tot een omvang die meerdere straten kan beslaan.

Bevriezing van de bodem blijkt een effectief middel te zijn in de bestrijding van het mediterraan draaigatje.

Bekijk het artikel op de nieuwslijst van de Wageningen University & Research (WUR) of op de pagina Nieuws & Agenda Wageningen Plant Research.

Directe link naar het volledige artikel van de WUR.

 

Bevriezing van bodem succesvol ingezet bij bestrijding van het mediterraan draaigatje

Bevriezing van de bodem blijkt een effectief middel te zijn in de bestrijding van het mediterraan draaigatje, een invasieve mier die op steeds meer plekken in Nederland opduikt en ernstige overlast veroorzaakt in en rond woningen. Dat blijkt uit een door WUR, EIS en Tibach uitgevoerd onderzoek in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.

Doel van dit onderzoek was het toetsen van het effect van kou op mediterrane draaigatjes met een door de firma Tibach ontwikkelde unieke bestrijdingsmethode, waarbij de bodem tot ruim 1 meter diepte wordt bevroren. Uit een eerder onderzoek naar de potentie van deze methode bij de bestrijding van Japanse duizendknoop was al gebleken dat de deze invasieve plant de bevriezing ook niet overleeft, terwijl er geen nadelige effecten zijn op het bodemleven en de zaadbank. Door bevriezing van de bodem kan bovendien de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen flink worden beperkt.

Veel overlast van deze plaaggeesten.

Op steeds meer plekken in Nederland worden deze mieren waargenomen, die in staat zijn om “superkolonies” te bouwen van tot wel honderden meters lang. Indien men dit insect zijn gang laat gaan, kan een enkel nest  uitgroeien tot een omvang die meerdere straten kan beslaan. De overlast buitenshuis bestaat uit verzakte tuinen en stoepen, doordat deze worden ondergraven. Deze mieren “houden” bladluizen waardoor er veel kleverige honingdauw op planten en de omgeving aanwezig is. Binnenshuis is de overlast ernstiger, doordat de mieren worden aangetroffen van kruipruimte tot zolder en zich ook vestigen in spouwmuren. Deze mier is naar Nederland gekomen met geïmporteerde planten uit Zuid-Europa. In een bloempot kan een kleine kolonie zijn meegereisd, die zich na plaatsing van de plant in een tuin kan uitbreiden naar allerlei warme plekken onder de bestrating en bij gebouwen. De kolonies kunnen zich snel ontwikkelen en uitbreiden, waardoor er ook steeds meer overlast kan ontstaan.

Hoe werkt deze vries-methode.

In de bodem rondom en in de nesten worden vrieslansen aangebracht tot een diepte van een meter. Deze worden gekoeld tot -35 ºC waardoor de grond afkoelt. Hierdoor bevriezen de mieren en wordt op deze plek de kolonie verdelgd. Bij bestratingen kunnen wat stenen of een tegel verwijderd worden zodat de vrieslansen kunnen worden aangebracht. Na de behandelingen kunnen deze weer worden teruggeplaatst, zodat er geen graafwerk te verwachten is.

Resultaten op testlocatie

Het onderzoek is inmiddels afgerond, en het rapport hiervan is vrijgegeven. De conclusie n.a.v. dit onderzoek is dat bevriezen een effectieve behandelmethode is voor het bestrijden van mediterrane draaigatjes. Aanbeveling is wel om de behandelingen uit te voeren tijdens koele jaargetijden, omdat de mieren tijdens warme perioden erg actief zijn en vluchtgedrag vertonen. In de herfst en winter verschuilen zij zich in de bodem tegen de kou, waarbij er meer mieren kunnen worden verdelgd.

Tibach: wij zijn blij dat onze machine ook in te zetten is tegen deze invasieve mier die voor veel overlast zorgt. Graag komen wij in contact met gemeenten die overlast ondervinden van Japanse duizendknoop of mediterrane draaigatjes.

Voor de inzet tegen dit insect, zijn er verder geen aanpassingen nodig aan de machine.

Ons volgende project is in samenwerking met enkele Waterschappen die een uitdaging hebben bij het bestrijden van grote waternavel. Dit is een waterplant die op de Europese Unielijst staat van ongewenste invasieve exoten en voor ontzettend veel overlast zorgt. Tijdens zomerse perioden is deze plant in staat om hele watergangen te bedekken met dichte, drijvende matten van enkele decimeters dikte. Tot nu toe zijn er geen geschikte bestrijdingsmethoden voorhanden, dus zien hier zeker ook kansen.

Meer informatie kunt u vinden op Kennisnetwerk invasieve Exoten.

Bekendmaking winnaar KVK Innovatie Top 100

Gisteren 30 november 2022 werd de winnaar bekend gemaakt van de #kvk Innovatie Top 100.

Tibach Japanse Duizendknoop BV is geëindigd op plek 22 van de KVK Innovatie Top 100 Nederland. En hiermee het hoogst genoteerde bedrijf van de provincie Gelderland. Wat een mooi resultaat.

Onze nieuw ontwikkelde, milieuvriendelijke en gepatenteerde methode die de duizendknoop doodt door middel van bevriezing wordt dus ook door de deskundige jury gezien als een veelbelovende methode resulterend in een hoge ranking in de lijst.

Dank voor allen die dit mede mogelijk gemaakt hebben.

Bekijk hier de volledige ranking KVK Innovatie Top 100

Tibach op plek zeven geëindigd van de beste startups van Gelderland 2022

Tibach op plek zeven geëindigd van de beste startups van Gelderland 2022. Daar zijn we enorm trots op. Startup50Gelderland is een community met als doel om de Gelderse startup scene met elkaar in contact te brengen voor netwerk, kapitaal en kennis.

De overige winnaars, van harte gefeliciteerd.

Bekijk de bekendmaking op youtube

  • 1
  • 2