Auteur: admin

Bekendmaking winnaar KVK Innovatie Top 100

Gisteren 30 november 2022 werd de winnaar bekend gemaakt van de #kvk Innovatie Top 100.

Tibach Japanse Duizendknoop BV is geëindigd op plek 22 van de KVK Innovatie Top 100 Nederland. En hiermee het hoogst genoteerde bedrijf van de provincie Gelderland. Wat een mooi resultaat.

Onze nieuw ontwikkelde, milieuvriendelijke en gepatenteerde methode die de duizendknoop doodt door middel van bevriezing wordt dus ook door de deskundige jury gezien als een veelbelovende methode resulterend in een hoge ranking in de lijst.

Dank voor allen die dit mede mogelijk gemaakt hebben.

Bekijk hier de volledige ranking KVK Innovatie Top 100

Tibach op plek zeven geëindigd van de beste startups van Gelderland 2022

Tibach op plek zeven geëindigd van de beste startups van Gelderland 2022. Daar zijn we enorm trots op. Startup50Gelderland is een community met als doel om de Gelderse startup scene met elkaar in contact te brengen voor netwerk, kapitaal en kennis.

De overige winnaars, van harte gefeliciteerd.

Bekijk de bekendmaking op youtube

Tibach genomineerd voor de KVK Innovatie Top 100

Tibach is door de KVK genomineerd voor de KVK Innovatie Top 100. Daar zijn we erg blij mee.
De KVK Innovatie Top 100 laat zien waar we in Nederland goed in zijn: innoveren! Ondernemers uit het Nederlandse midden- en kleinbedrijf strijden elk jaar voor een plaats in de KVK Innovatie Top 100. KVK stimuleert mkb-bedrijven om te groeien en te innoveren.

Daarom organiseert de KVK jaarlijks de Innovatie Top 100 en zetten ze het hele jaar door de meest innovatieve bedrijven van Nederland in de etalage.

Nieuwsgierig naar de 100 meest innovatieve mkb-bedrijven van 2022? Bekijk de website van de KVK.

 

Persbericht – Positief rapport WUR op 4 juli openbaar

ULFT – Op verzoek van Tibach, aangesloten bij Smarthub Incubator Industrie (SHII) in Ulft, is Wageningen Universiteit Research een jaar geleden begonnen met een onderzoek op IJsselweide in Gendringen in de gemeente Oude IJsselstreek.
Doel van dit onderzoek was: het toetsen van het effect op de Japanse duizendknoop van een door Tibach ontwikkelde unieke bestrijdingsmethode.

De Japanse duizendknoop is één van de grootste bedreigingen voor onze natuur en infrastructuur

De sterke wortelstokken en stengels van de Japanse duizendknoop verdringen inheemse plantensoorten en kunnen enorme schade toebrengen aan dijken, gebouwen, leidingen en wegen. Zo heeft de Japanse duizendknoop bijvoorbeeld in de Rotterdamse havens al veel schade veroorzaakt aan de kades.

In een monumentaal pand in de binnenstad van Amsterdam groeit de plant in de funderingen. De kosten van verwijdering en herstel bedragen 300.000 euro (het Parool 17 mei 2019).

Hoe werkt de methode van Tibach?

In de grond rondom de Japanse duizendknoop worden vrieslansen aangebracht tot een diepte van een meter. Deze worden gekoeld tot -35ºC waardoor de grond snel afkoelt. Hierdoor bevriezen de wortels van de plant, waardoor deze uiteindelijk afsterven en ter plekke vergaan in de bodem.

De methode is milieuvriendelijk en éénmalig

De Tibach-methode is veilig, eenmalig en vriendelijk voor het milieu. In enkele dagen kan een locatie vrij worden gemaakt van de Japanse duizendknoop, afhankelijk van het te behandelen oppervlak en de diepte van de wortels. Uitgraven en transport is niet meer nodig, omdat ook de stengels van de plant worden mee behandeld. Hierdoor is er geen kans is op nieuwe uitbraken.

Met behulp van deze machine – met een bereik tot 40 m2 per behandeling – is deze methode in te zetten door onder meer overheden en waterschappen. In de toekomst worden zowel grotere als kleinere machines ontwikkelt, zodat verschillende afmetingen van besmette stukken bodem efficiënt kunnen worden behandeld.

Resultaten in Oude IJsselstreek

De gemeente Oude IJsselstreek heeft onlangs een intentieverklaring getekend met Tibach, op grond van eerdere succesvolle resultaten. Inmiddels is de Japanse Duizendknoop in de gemeente succesvol bestreden op een drietal locaties.

Wetenschappelijk rapport van Wageningen Universiteit Research (WUR)

Tibach heeft WUR uitgenodigd om deze methode te onderzoeken, om te zien wat de effecten zijn op deze plant. Na het nemen van verschillende bodemmonsters uit een behandeld gebied, zijn er tot nu toe geen levende fragmenten van de duizendknoop meer aangetroffen. Natuurlijk is het ook belangrijk om te weten wat de effecten zijn op o.a. de micro-organismen en de zaadbank in de bodem. Het eindrapport van WUR heeft inmiddels laten zien dat de kou hierop geen invloed heeft.

Het onderzoek van WUR is inmiddels afgerond, waarna het eindrapport op maandag 4 juli om 14:00 openbaar wordt.

Onderzocht wordt of deze methode ook geschikt is voor het bestrijden van andere invasieve exoten. Inmiddels heeft er een eerste pilot plaatsgevonden in samenwerking met WUR en EIS (kenniscentrum insecten) om te zien wat het effect van kou is op het mediterrane draaigatje, ook wel de terror-mier genoemd. Deze exoot wordt ook een steeds groter probleem in de westerse wereld.

Meer informatie

Meer informatie over de bestrijdingsmethode van Tibach is hier te vinden.

Hieronder de diverse nieuwsberichten in de media:

Gelders geld voor Achterhoeks-Twentse aanpak Japanse duizendknoop

NEEDE/ARNHEM/ULFT – De provincie Gelderland steekt 4 miljoen euro in slimme oplossingen. Het Gelderse geld wordt in de vorm van onderzoeks- en ontwikkelsubsidies uitgekeerd. Onder meer aan een Achterhoeks bedrijf dat samen met een Twentse partner de Japanse duizendknoop ‘slim’ bestrijdt.

De Japanse duizendknoop: onder andere langs de N315/Hekweg tussen Neede en Borculo en langs de N825/Nettelhorsterweg tussen Borculo en Lochem tiert-ie welig. Ooit hier beland als sierplant, geldt de plant tegenwoordig als beruchte schadelijke exoot, zonder natuurlijke vijanden. Zijn wortels maken wegen en funderingen kapot. Hij verspreidt zich makkelijk en gedijt goed in ons steeds warmere klimaat.

Hulp van WUR-expert

Maaien helpt niet en ‘uittrekken’ werkt ook maar beperkt, als de wortelstokken door blijven groeien. André Evers van Technisch Innovatie Bureau Achterhoek (Tibach) in Ulft ontwikkelde een andere methode om de Japanse duizendknoop te bestrijden: door ‘m te bevriezen. Enkele experimenten met de wortelstokken van de Japanse duizendknoop in de vriezer thuis, leidden tot een beloftevolle methode die de duizendknoop de das om moet doen. „Daarvoor heb ik contact gezocht met Chris van Dijk, invasieve exotenexpert van de WUR”, vertelt Evers.

„Samen met koudetechniekbedrijf Lassche & Keizer hebben we een mobiele grondbevriezer ontwikkeld, die de wortelstokken op een meter diep tot -10 à -15 graden bevriest. Die methode heeft geen invloed op het andere bodemleven, zoals micro-organismen.”

André Evers, Directeur Tibach

20 projecten gesteund

Christianne van der Wal, de Gelderse gedeputeerde die de nieuwe minister van Natuur en Stikstof wordt, roemt Evers’ oplossing als project dat bijdraagt aan maatschappelijke vraagstukken. De provincie ondersteunt twintig van die projecten, met bedragen tussen de 63 mille en 3,5 ton. Het aantal gesteunde ideeën is ruim de helft van het aantal – 39 – dat werd aangemeld. Een externe adviescommissie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) adviseerde Gelderland over de kwaliteit en potentie van de kandidaat-projecten. Daarbij ging het onder meer om de vraag in hoeverre een vinding innovatiever was dan al bestaande techniek. Maar ook hoe veelbelovend het idee is voor samenwerking tussen bedrijven.

Achterhoeks-Twents project

Bij Tibach in Ulft,  c.q. Lassche & Keizer in Oldenzaal, wordt met de Gelderse subsidie  een prototype grondbevriezer ontwikkeld. Dat apparaat moet ook door niet-specialisten te gebruiken zijn om de plant in het kader van bermbeheer te bestrijden. Als het meezit, zijn de dagen en jaren van ongebreidelde landjepik door de Japanse duizendknoop dus geteld.

Origineel bericht

Wijziging regelgeving Wet natuurbescherming

Op basis van artikel 3.39 van de Wet natuurbescherming (Wnb) is het verboden invasieve exoten behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten, of eieren van deze exoten te verhandelen of in bezit te hebben.

In de eveneens te wijzigen Regeling natuurbescherming (Rnb) worden echter wel drie vrijstellingen opgenomen, 3 namelijk indien het niet-commerciële doeleinden betreft, indien het in het kader van uitroeiing, bestrijding of beheersing is of indien het dode Aziatische duizendknopen, dode delen of dode producten van Aziatische duizendknopen betreft.

Lees de uitgebreide wijziging via de knop hieronder.

Lees de regelgeving

Pointer: Wildgroei exoten

Bron: KRO/NCRV

De Japanse duizendknoop rukt op in Nederland. Deze exotische plant overwoekert tuinen, bouwgrond en het spoor. De Japanse duizendknoop kan tien centimeter per dag groeien en weet door de kleinste scheurtjes van asfalt, leidingen en beton te dringen. Bestrijding is nodig vanwege erosie aan dijken, en omdat kades verzwakken en inheemse soorten worden verdrongen. Sommige gemeenten geven miljoenen per jaar uit aan bestrijding, maar ook burgers zoals de Zeelandse Myrthe besteden wekelijks uren in de tuin om de woekerplant eronder te krijgen. Wat moet er gebeuren om de invasie te stoppen?

Bekijk de video

Tussentijdse rapportage

Bron: Wageningen University & Research

De firma TIBACH heeft een bestrijdingsmethode ontwikkeld op basis van koude-behandeling waarmee de wortelstokken van Japanse duizendknoop ter plekke kunnen worden bestreden. Voordeel hiervan is dat er geen grondverzet nodig is. Hiermee wordt verdere verspreiding van de duizendknoop voorkomen.

Bevriezingsmachine moet invasieve Japanse duizendknoop uitroeien

Bron: Het belang van Limburg, België

Hij oogt onschuldig, maar de Japanse duizendknoop is een ware plaag. De invasieve exoot verspreidt zich al decennia razendsnel over Vlaanderen en veroorzaakt overal schade en hinder. Door zijn sterke groeikracht – zelfs tot 20 centimeter per dag – kan hij gebouwen, wegen en rioleringen beschadigen. Daarnaast verdringt hij inheemse soorten. Eens de plant ergens opduikt, is het moeilijk om hem weer weg te krijgen.
Lokale overheden zoeken daarom naar een greep waarbij 4.000 volt door de stengels van de plant wordt gejaagd. Hoewel het tijdelijk resultaat oplevert, verdwijnt de plant vaak niet volledig.

Koukleum

Het Nederlandse bedrijf Tibach wil nu de exoot voorgoed verdelgen met vrieskou. Directeur André Evers ontdekte dat de Japanse duizendknoop een koukleum is. “Het viel me op dat de plant al in oktober en november bruin begon te worden”, legt hij uit. “Ik groef wat wortels uit en zette ze 24 uur in de diepvries bij -10 graden. Daarna haalde ik ze er weer uit om te kijken of er opnieuw leven zou ontstaan, maar dat gebeurde niet.” Verder onderzoek aan de universiteit van Wageningen toonde aan dat de plant met wortel en al afsterft bij temperaturen van -5 graden. “Daarop ontwikkelden we een koelmachine, aangedreven door zonne-energie. De machine pompt koelvloeistof naar twee vriespijpen, die geplaatst worden tussen de wortel-stokken van de duizendknoop.”

Ongeziende verdelging

De machine zit nog in de testfase, maar de resultaten zijn ongezien. “Na een week is de plant volledig dood”, zegt Evers. “Met elektrocutie behaal je ook resultaat, maar het is een proces van jaren. Die techniek kan ook enkel in de zomermaanden worden gebruikt en moet om de vier weken herhaald worden. Deze machine kan het hele jaar door worden gebruikt en één behandeling volstaat. Gevaar voor de bodem is er niet, want na enkele weken groeien inheemse soorten er al opnieuw.”

Het bedrijf Tibach ontwikkelde een koelmachine die wordt aangedreven door zonne-energie. “Na een week is de duizendknoop volledig dood”, zegt Directeur André Evers.

De koelmachine kan tot 28 vierkante meter beslaan. In de eigen gemeente Oude IJsselstreek kan Tibach daarmee de plant volledig uitroeien op drie jaar tijd. Al hangt daar wel een serieus prijskaartje aan vast. “De kostprijs is nog niet bekend, maar vriezen is niet goedkoop. We werken nu aan zowel grotere als kleinere modellen. Het is de bedoeling dat bedrijven, overheden en particulieren de machine op termijn kunnen huren.”
Volgend voorjaar wil Tibach de machine lanceren op de internationale markt. Intussen woekert de Japanse exoot in Limburg welig voort. In Pelt komt de Japanse duizendknoop al op zestig locaties voor. Dit jaar besteedt de gemeente er 15.000 euro aan de bestrijding van de plant. In de gemeente Hasselt lopen de kosten op tot 50.000 euro. Als de invasie onbehandeld blijft, kan het de komende tien jaar al snel over meer dan 100.000 euro gaan op jaarbasis.

Hoe bestrijd je de woekerende onkruid-nachtmerrie?

Dit Achterhoekse bedrijf heeft de oplossing: vrieskou!

Bron: Gelderlander

ULFT/GENDRINGEN – De Japanse Duizendknoop is een plaag voor wie hem in zijn tuin of op zijn grond heeft staan. Maaien, verbranden, bestrijdingsmiddelen gebruiken; de plant trekt zich er weinig van aan en woekert verder. Het Ulftse Technisch Innovatie Bureau Achterhoek (Tibach) heeft een oplossing bedacht: bevriezen. De eerste proefopstelling draait ondertussen in Gendringen.

Het is op het eerste gezicht een wat onooglijke plant, maar wie geconfronteerd wordt met de Japanse Duizendknoop kan er veel schade en hinder van ondervinden. De planten hebben een enorme groeikracht, waardoor ze schade kunnen veroorzaken aan gebouwen, wegen, rioleringen of de stabiliteit van oevers en waterkeringen kunnen aantasten. Bovendien groeit de duizendknoop erg snel, tot wel twintig centimeter per dag in optimale omstandigheden.

Verspreiden

De plant kort houden door te maaien is een optie, maar daarmee verdwijnt hij niet. Sterker nog, door het verspreiden van het maaisel door bijvoorbeeld tractorbanden of deeltjes in de kleren verspreidt de plant zich nog verder. Proeven met het injecteren met heet water of elektrocutie laten resultaat zien, maar de plant verdwijnt niet volledig. Datzelfde geldt voor het toedienen van het bestrijdingsmiddel glyfosaat.

Eigenlijk is uitgraven en de planten vervolgens verbranden tot nu toe de enige methode die echt werkt. Maar die is erg duur. De grond moet immers zo diep worden afgegraven dat alle wortels weg zijn, en alle grond moet afgevoerd worden.

“De duizend­knoop groeit erg snel, tot wel twintig centimeter per dag in optimale omstandig­he­den.”

André Evers, Directeur Tibach

De proefopstelling in Gendringen met de slangen waarin koelmiddel wordt rondgepompt die de grond in gaan. © theo kock persfotografie

Japanse Duizendknoop, een plant die tot nu toe nauwelijks te bestrijden is. © theo kock persfotografie

Om de plant definitief te bestrijden heeft Tibach een nieuwe, milieuvriendelijke methode ontwikkeld die de duizendknoop doodt door middel van bevriezing. In Gendringen draait momenteel een pilot. Het bedrijf verwacht volgend voorjaar de markt op te kunnen gaan met de machine.

Directeur André Evers van Tibach kwam op het idee toen hij als bestuurslid van zowel de scouting Gendringen als Clubgreenup werd geconfronteerd met de duizendknoop. Clubgreenup ontwikkelt nieuwe natuur op braakliggende terreinen. De club ging aan de gang met het aanplanten van een voedselbos op het terrein van de scouting. ,,Tot die tijd wist ik eigenlijk ook maar heel weinig van de plant af”, zegt hij. ,,Ik heb een melding gedaan bij de gemeente dat er duizendknoop zat, en ben me er verder in gaan verdiepen. Maar veel betere oplossingen dan de planten er met de hand uittrekken kwam ik ook niet tegen, dus toen ben ik maar wat gaan verzinnen.”

Vrieskou

Evers constateerde dat de plant in september, oktober al bruin begint te worden en zich onder de grond terugtrekt. Hij groef wat wortels uit de grond en zette die thuis in de vriezer. ,,Dat leek te werken, na een tijdje in de vrieskou was de plant echt dood.”

Hij ging vervolgens naar de landbouwuniversiteit in Wageningen met zijn bevindingen en deed meer onderzoek. ,,Toen bleek dat de plant het niet overleeft bij temperaturen van ongeveer -5 graden.”

“De plant bleek het niet overleven bij temperatu­ren van ongeveer -5 graden.”

André Evers, Directeur Tibach

De uitdaging was toen om te bedenken hoe je met die koude een meter diep in de grond komt. Daartoe werd een grotendeels door zonnepanelen aangedreven koelmachine in een container geplaatst, van waaruit een pomp een koelmiddel door een lange slang transporteert die uiteindelijk uitkomt bij een vriespijp. Meerdere vriespijpen worden in de grond geplaatst, tussen de wortels van de duizendknoop, die daardoor uiteindelijk bevriest en afsterft.

Met de huidige machine kan Tibach de duizendknoop op een oppervlakte van zo’n twaalf vierkante meter in vijf tot zeven dagen doden. De wortels blijven in de grond en zullen langzaam verrotten.

Het voordeel van de methode is, zegt ook wethouder Ria Ankersmit van de gemeente Oude IJsselstreek, dat het een eenmalige behandeling is, waarmee de plant definitief wordt verwijderd. ,,De duizendknoop drukt alles weg”, zegt ze. ,,Er ontstaat veel schade aan wegen, rioleringen, noem maar op. Het enige dat we nu kunnen doen is maaien en afvoeren, maar dat is alleen bovengronds. Ondergronds groeit de plant gewoon verder, dus het wordt meer en meer. Het kost ons enorm veel werk en geld en dat zal alleen maar meer worden.”

Besparing

Alleen al in Oude IJsselstreek komt de plant volgens meldingen op zeker 75 plekken voor. Het kost de gemeente 60.000 euro per jaar om de duizendknoop te bestrijden. Omdat de plant zich zo snel vermeerderd zal dat over tien jaar al zo’n 137.000 euro worden.

Tibach zou de plant in drie jaar kunnen uitroeien in de gemeente, waarmee een besparing van zo’n zestig procent kan worden bewerkstelligd. ,,Dat is ook een reden waarom we als gemeente mede geïnvesteerd hebben in dit idee”, zegt Ankersmit. ,,De kosten gaan voor de baten uit. Uiteindelijk levert dit ons geld op.”

Bij de presentatie van het systeem donderdag in Gendringen waren onder meer vertegenwoordigers van het Rotterdams Havenbedrijf en meerdere waterschappen geïnteresseerde toehoorders. Maar de methode is niet alleen voor bedrijven en overheden interessant, zegt Evers. ,,We zijn ook bezig met een koelkastmodel, bedoeld voor particulieren. Het zou mooi zijn als je die uiteindelijk kunt huren bij een verhuurbedrijf als Boels.”

Origineel bericht

  • 1
  • 2

Op de hoogte blijven en onze nieuwsbrief ontvangen?
Schijf je dan nu in.


© 2022 Tibach. All rights reserved.